เข็มขัด  
     
 
     Blind Stamp personalization is available for make to ordering
 
 
 
  ราคา 2,500 Bht.
เข็มขัดแฟชั่นหนังวัวหนา
ขนาด: ความกว้าง 40 mm.
ความยาว: จากหัว-สุดปลายหาง 40-50นิ้ว
น้ำหนัก: 218g.
วัตถุดิบ: หนังวัวหนา, หัวเข็มรมดำ
คอต่อ: เย็บติดหัว
สี: ดำ, น้ำตาล, แทน
 
     
  
 
         
 
 
   รหัสสีหนัง :   สีดำ=BC-00yun1   สีน้ำตาล=BC-00yun3   สีแทน=BC-00yun5  
 
     
 
 
     
 
 
 
ราคา 2,500 Bht.
เข็มขัดหนังวัวหนา ชาย,หญิง
ขนาด: ความกว้าง 40 mm.
ความยาว: จากหัว-สุดปลายหาง 40-50นิ้ว
น้ำหนัก: 218g.
วัตถุดิบ: หนังวัวหนา, หัวเข็มสีเงิน
คอต่อ: เย็บติดหัว
สี: ดำ, น้ำตาล, แทน
 
 
 
     
 
   รหัสสีหนัง :   สีดำ=BC-00yun1   สีน้ำตาล=BC-00yun3   สีแทน=BC-00yun5  
 
     
 
 
     
 
 
 
ราคา 2,500 Bht.
เข็มขัดแฟชั่นหนังวัวหนาโดย Cariton
ขนาด: ความกว้าง 40 mm.
ความยาว: จากหัว-สุดปลายหาง 40-50นิ้ว
น้ำหนัก: 218g.
วัตถุดิบ: หนังวัวหนา, หัวเข็มสีทองเหลือง
คอต่อ: เย็บติดหัว
สี: ดำ, น้ำตาล, แทน
 
 
 
     
 
   รหัสสีหนัง :   สีดำ=BC-00yun1   สีน้ำตาล=BC-00yun3   สีแทน=BC-00yun5  
 
     
 
 
     
 
ราคา 2,500 Bht.
เข็มขัดแฟชั่นหนังวัวหนาเย็บด้าย
ขนาด: ความกว้าง 40 mm.
ความยาว: จากหัว-สุดปลายหาง 40-50นิ้ว
น้ำหนัก: 218g.
วัตถุดิบ: หนังวัวหนา, หัวเข็มและห่วงสีเงิน
คอต่อ: เย็บติดหัว
สี: ดำ, น้ำตาล, แทน
  
 
     
 
   รหัสสีหนัง :   สีดำ=BC-00yun1   สีน้ำตาล=BC-00yun3   สีแทน=BC-00yun5  
 
     
 
 
     
 
ราคา 2,500 Bht.
เข็มขัดหนังวัวหนาเย็บด้ายเดี่ยว
ขนาด: ความกว้าง 40 mm.
ความยาว: จากหัว-สุดปลายหาง 40-50นิ้ว
น้ำหนัก: 218g.
วัตถุดิบ: หนังวัวหนา, หัวเข็มและห่วงสีเงิน
คอต่อ: เย็บติดหัว
สี: ดำ, น้ำตาล, แทน
 
 
     
 
   รหัสสีหนัง :   สีดำ=BC-00yun1   สีน้ำตาล=BC-00yun3   สีแทน=BC-00yun5  
 
     
 
 
     
 
ราคา 2,500 Bht.
เข็มขัดแฟชั่นหนังวัว
ขนาด: ความกว้าง 40 mm.
ความยาว: จากหัว-สุดปลายหาง 40-50นิ้ว
น้ำหนัก: 218g.
วัตถุดิบ: หนังวัวหนา, หัวเข็มและห่วงสีเงิน
คอต่อ: เย็บติดหัว
สี: ดำ, น้ำตาล, แทน
 
 
     
 
 รหัสสีหนัง :   สีดำ=BC-00yun1   สีน้ำตาล=BC-00yun3   สีแทน=BC-00yun5  
 
     
 
 
     
 
Page  :   1   2   3   4   5    
 
     
     
Current Pageid = 5